Derfor blir noen bilder annullert

Hest som beiter foran seter og et fjell.
Annulert? Er det hesten, sætra eller fjellet som er hovedmotivet? (Foto: Hennie Quartex / 500px/Getty Images)

I hver runde blir som regel ett eller flere bilder annullert. Stalltipset her er å lese og følge reglene. Det er likevel noen vanlige feil som går igjen – og som fører til at bilder blir annullert. Her er en liste over de vanliste årsaken til annullering. Et tips er også å lese reglene om man er usikker – eller spørre.

1. Motivområde

I reglenenes, første punkt, er motivområdene for konkurransen listet som:

  • Natur – små og store landskap, inkludert nærfoto.
  • Ville dyr og fugler
  • Jakt, fiske og friluftsliv (inkluderer mennesker i naturen og husdyr der det er relevant, for eksempel fuglehund i stand).

Det er vanskelig å lage regler som tar høyde for enhver variant av motiv, men når juryen er i tvil om et bilde er innenfor regelverket går diskusjonen alltid på: «Hva er hovedmotivet».

To eksempler: Vi hadde et bilde av et ekorn som sto på et kamera. Kameraet utgjorde en stor del av bildet, men her landet juryen på at det var ekornet som var hovedmotivet.

Et annet eksempel var av en bru, der en brottsjø slo over veien. Her kom juryen til at veien/brua var en vesentlig del av bildet – om ikke selve hovedmotivet. Bølgen bidro til å dramatisere motivet, men bildet ble altså annullert.

Bilder der menneskeskapte elementer utgjør en stor eller vesentlig del av bildet, blir også ofte annullert. Igjen, spør juryen seg alltid spørsmålet om hva som er hovedmotivet i bildet er. Er det hesten, fjellet eller sætra som er hovedmotivet på illustrasjonsbildet til denne saken?

2. Husdyr

Hest, sau og tamrein er hyppige årsaker til at et bilde blir annullert. Her er det igjen hovedmotivet som avgjør hvorvidt bildet blir godkjent eller ei. Om du tar et naturbilde, der en hest, en sau eller andre husdyr befinner seg i bakgrunnen eller på andre måter er en uvesentlig del av motivet, så vil bildet bli godkjent. Dersom husdyret utgjør en stor del av bildet – eller er selve hovedmotivet – så vil bildet blir annullert. Hunder godkjennes som regel når de er i en jaktsituasjon eller som en naturlig del av et friluftsliv-bilde. Et rent «hundeportrett» vil bli underkjent, dersom motivet ikke kan relateres til jakt eller friluftsliv.

3. Hi- og reirfoto

Tidligere sto det i reglene at det var forbudt med hi- og reirfoto. Grensedragningen her er vanskelig, og nå står det at hi- og reirfoto er uønsket – noe som ofte gjenspeiler seg i karakteren som gis til denne typen bilder. Har du tatt et bilde som du mistenker juryen kan anta/tro er fra et hi/reir, så skriv en liten forklaring til bildet der du viser at du har tatt tilstrekkelig hensyn.

4. Dronebilder er lov, men…

Hvilket utstyr som er benyttet til å ta et bilde betyr ikke noe for juryen. For dronefotografer minner juryen om at fotografen må være registrert droneoperatør og følge reglene spesifisert på flydrone.no. Det er også viktig at fotografen ikke fotograferer i verneområder/nasjonalparker og andre områder der droneflygning ikke er lov.

5. Signatur/vannmerke

Signatur, vannmerke eller lignende er ikke tillatt og bilder med slike elementer blir alltid annullert.

6. Legge til eller trekke fra

Det har også blitt annullert bilder som legger til ting, for eksempel litt ekstra himmel eller som fjerner en forstyrrende gren fra bildet.

Skrevet av
More from Villmarksliv
NM i Naturfoto: Årets Naturbilde 2021
Årets Naturbilde 2021 er kåret. Det ble «Hjort i tåkeskog» av Bernt...
Les mer
0 replies on “Derfor blir noen bilder annullert”