REGLER – NM I NATURFOTO 2023

Reglene for 2024 finner du her.

1. Konkurransen NM i naturfoto er åpen for alle som bor i Norge. Motivområdene er:

* Natur – små og store landskap, inkludert nærfoto.

* Ville dyr og fugler

* Jakt, fiske og friluftsliv (inkluderer mennesker i naturen og husdyr der det er relevant, for eksempel fuglehund i stand).

2. Hver deltager kan sende maksimalt tre bilder til hver av årets ti omganger. Bildene må være Villmarksliv i hende senest den 10. kl. 23.59 i hver måned – fra og med februar til og med november.

3. Bildene skal være tatt i Norge, herunder norsk territorialfarvann, Svalbard og Jan Mayen, og skal være tatt på en slik måte at de ikke bryter norske lover eller regler.

4. Bilder av dyr i fangenskap eller opptak der naturen er uakseptabelt forstyrret/voldt skade på, kan ikke delta. Hvis det kan være grunn til tvil, skal fotografen redegjøre om hvilke forhold et bilde er tatt under. Hi- og reirfoto er uønsket.

5. Bilder som tidligere er publisert i landsdekkende media eller har vært premiert i en større fotokonkurranse, kan ikke delta. Det er unntak for ikke-kommersiell bruk på internett. Bilder som er sendt inn til NM i Naturfoto, kan heller ikke tilbys til slike medier før resultatene fra den aktuelle omgangen er publisert i Villmarksliv eller på www.nminaturfoto.no.

6. Villmarksliv forbeholder seg retten til å bruke innsendte bilder uten vederlag/honorar til fotografen på internett, sosiale medier, utstillinger, redaksjonell omtale av konkurransens resultater i bladet Villmarksliv, på nettsidene www.nminaturfoto.no og på www.klikk.no og redaksjonell omtale i eksterne medier eller lignende i forbindelse med presentasjon av resultater og/eller markedsføring av konkurransen. Bildene vil også ligge på fotografens profil på www.nminaturfoto.no og vil kunne vises på nettsiden i forbindelse med omtaler, resultater og andre artikler.

7. Krav til innsendte bilder

  • Kun digitale bilder kan delta
  • Oppløsning: 3840 piksler på lengste side
  • Krav til filformatet er ellers spesifisert på www.nminaturfoto.no på opplastingssiden for konkurransen
  • Fil med høyere oppløsning/kvalitet vil kunne etterspørres i forbindelse med bruk i Villmarksliv, utstillinger og lignende
  • Originalfil(er) skal fremlegges på forespørsel
  • Ingen vannmerker/signaturer eller andre grafiske elementer er tillatt
  • Juryen skal ha ettersendt originalfil av alle gullbilder etter hver runde.

8. Bilder og info skal lastes opp på nettsiden www.nminaturfoto.no.

I kommentarfeltet for hvert bilde skal interessante og/eller viktige opplysninger om bildet oppgis. Her skal det også redegjøres for all bruk av «manipulerende teknikker» i den elektroniske bearbeidingen ut over grunnleggende justeringer. Exif-informasjon er i utgangspunktet ikke nødvendig å legge inn, men må gjøres om dette er informasjon som er fjernet fra den innsendte filen.

Opplastingen krever at man oppretter en brukerkonto. Det er Egmonts personvernregler som gjelder: https://personvern.egmont.no/

9. Juryen hegner generelt om et naturbildes ekthet og bildene skal gjengis mest mulig naturtro slik det var under fotograferingen. Å legge til eller fjerne elementer i bildet er ikke tillatt og vil føre til at bildet ikke blir bedømt. Kreative opptaksmåter er lov, for eksempel bevegelse av kamera eller zooming under opptak, dobbelteksponering i kameraet fra samme standpunkt og på samme tidspunkt samt sammenstifting av flere bilder til et større (stitching), så lenge ikke et hovedelement gjentas.  Juryen kan be om å få se originalfiler til bilder.

10. Bildene bedømmes anonymt etter flere kriterier med vekt på: originalitet, komposisjon og teknisk kvalitet.

Hvert bilde blir bedømt etter en skala fra 1 til 10. Maksimalt kan et bilde oppnå 10 poeng. Alle gullbilder gis 10 poeng. Bilder som faller utenfor konkurransen eller er i strid med reglene gis 0 poeng.

Poengskala:

0 poeng: Utenfor konkurranse

1-4,99 poeng: Poenggivende i sammendraget

5,00-6.99 poeng: Bronse

7,00-8,99 poeng: Sølv

9,00-10 poeng: Gull (alle gullbilder blir justert til 10 poeng etter juryering)

Juryeringen er anonym.

11. «Månedens bilde» kåres i hver omgang – og er et bilde som juryen mener utmerker seg på en spesiell måte, selv om det ikke nødvendigvis har høyeste poengsum.

12. Norgesmester i naturfoto – enkeltbilde: «Årets naturfoto» blir fotografen med det gullbildet som oppnår flest poeng.

Rekkefølgen på gullbildene avgjøres i en egen bedømmelse etter at alle ti rundene av NM i naturfoto er gjennomført. Her kan hvert jurymedlem gi hvert gullbilde inntil 3 ekstra poeng. Gjennomsnittet av juryens gullpoeng legges gullbildets eksisterende 10 poeng. Ekstrapoengene til gullbildene teller også i sammenlagtresultatet.

13. Norgesmester i naturfoto sammenlagt: «Norgesmester i Naturfoto» blir den fotografen som etter finalebedømmelsen har oppnådd høyest sammenlagt poengsum for sine 25 beste bilder. Ved poenglikhet vil den fotografen med flest gullbilder (sølv/bronse ved behov) bli kåret til vinner.

14. «Årets unge nykommer»-pris kan deles ut til en ung fotograf under 23 år, primært en fotograf som deltar for første gang, og som utmerker seg med et jevnt høyt nivå på innleverte bilder.

15. Premiene er i utgangspunktet annonsert i forbindelse med konkurransen, men Villmarksliv forbeholder seg retten til å kunne endre premiene underveis i konkurransen. Dersom samme person vinner både «NM i naturfoto» og «Årets naturbilde», så mottar vinneren én førstepremie i en klasse og andrepremie i den andre klassen. Den andre førstepremien går til nummer 2 på sammenlagtlista til NM i Naturfoto. Dette gjelder også for andre premier – man vinner kun én premie i én klasse.

16. Juryens dom er endelig og kan ikke overprøves. Juryen kan ved behov gi tilleggsregler. Hvis det oppdages feil, misforståelser eller kommer nye opplysninger om et juryert bilde, kan juryen endre poengsummen i ettertid.

17. Juryen

Leder: Redaktør i Villmarksliv

Jurymedlemmer: Heidi Mellingen, Thor Håkonsen, Henrik Strømstad, Dag Kjelsaas og Knut Erik Alnæs.

Det er kun jurymedlemmene som gir poeng.

Juryen kan invitere inn én person med fotofaglig bakgrunn/erfaring som gjestejurymedlem. Vedkommende får samme rettigheter til å gi poeng som den øvrige juryen i den aktuelle juryeringen.

Ved spørsmål, ta kontakt med redaksjonen i Villmarksliv v/Hallvard Lunde, tlf. 99 22 43 59

Fotojakta har også sin egen nettside www.nminaturfoto.no og en egen Facebook-gruppe https://www.facebook.com/groups/nminaturfoto.

Reglene for NM i Naturfoto ble oppdatert 12/1-2023

Hilsen

Juryen i «NM i naturfoto»